Projekt UE

Projekt UE Projekt UE Projekt UE

„Informace o realizaci projektu s názvem:„ Hluboká energetická modernizace výrobní haly PPU Parkan Rafał Siofer na ulici Siewna 2 v Piechowicích “financovaná Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu Dolnoslezského vojvodství 2014–2020.

 

Společnost PPU Parkan Rafał Siofer informuje, že dne 28. září 2016 podepsala dohodu s Dolnoslezskou zprostředkovatelskou institucí o financování realizace projektu s názvem: „Hluboká energetická modernizace výrobní haly PPU Parkan Rafał Siofer na ul. Siewna 2 v Piechowicích“. Finanční prostředky na realizaci Projektu pocházejí z Regionálního operačního programu Dolnoslezské vojvodství 2014–2020, Prioritní osa 3 Nízkoemisní ekonomika, Podopatření 3.2 Energetická účinnost malých a středních podniků.


Celková hodnota projektu je 964 658,76 PLN, včetně výše spolufinancování 485 507,48 PLN.


Cílem projektu je snížit emisivitu ekonomiky výrazným zlepšením energetické účinnosti výrobní haly.


Předmětem projektu je komplexní tepelná modernizace staré výrobní haly na ul. Siewna 2 v Piechowicích v Dolnoslezské provincii.V rámci projektu budou provedeny následující práce:


  1. Termomodernizace haly:


  • demolice střech,

  • izolace střechy (zhotovení lehkého střešního pláště s tepelnou izolací a instalace doplňkových konstrukcí ze za studena ohýbaných profilů spolu se střešními okny ve svahu střechy),

  • izolace stěn (opláštění stěn z lehkého ocelového plechu s izolací z polyuretanové pěny a montáž doplňkových konstrukcí ze za studena ohýbaných profilů),

  • výměna vstupních bran za nové dřevo a okna,

  • výměna vnějších dveří a vytvoření lemování (žlaby a svody),

  • provedení systému ochrany před bleskem.


  1. Modernizace topného systému:


  • výměna staré uhelné pece za plynovou.


  1. Modernizace instalací teplé užitkové vody.

Realizace projektu je plánována od 01.04.2016 do 15.06.2018.


Výsledkem projektu bude zvýšení energetické účinnosti na úroveň 83,09%